De lijn, de beknotting, het uiteinde / De Panne, 2014